Carona status

Beste [ouder/voogd van] speler, vrijwilliger of vriend van RCWF,

n.a.v. de Corona situatie heeft de Nederlandse Rugby Bond besloten alle wedstrijden (voorlopig) t/m 31 maart af te gelasten.
Daarnaast hebben wij als bestuur van RCWF besloten om ook alle evenementen (zoals St Patricks day op zaterdag 14 maart en de Senioren BBQ op zondag 15 maart) voorlopig niet te laten doorgaan.
Zolang de scholen gewoon open zijn, gaan de trainingen (voor de jeugd en senioren) nog wel gewoon door. Dit natuurlijk met inachtneming van de RIVM regels betreffende het hoesten, niezen en koorts.
De keuze om wel of niet naar de trainingen te komen is verder een individuele afweging, die wij natuurlijk zullen respecteren.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van RCWF