Carona status Update 1 

Beste [ouder/voogd van] speler, vrijwilliger of vriend van RCWF,
Inmiddels heeft de bond geadviseerd om ook de trainingen niet te laten doorgaan.
In navolging van dat advies hebben wij als bestuur van RCWF besloten om voorlopig ook te stoppen met alle trainingen.
Deze maatregel geldt ’tot nader order’ voor alle teams, dus voor zowel de senioren als de jeugd.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van RCWF