Lidmaatschap

Lid worden van Rugby Club West-Friesland?
Ben u al bekend geworden met de pracht sport Rugby! Zo niet, kom gerust een keer meetrainen met onze jeugd, dames of heren. Als u vragen heeft over de sport neem dan contact op met onze contactpersonenen:

Met betrekking tot Jeugd Ruurd Simonides 06-5117 8535 Mail
Met betrekking tot Dames Femke Vijselaar 06-3447 7630 Mail
Met betrekking tot Heren Johan Kruger 06-2730 8506 Mail

 

Wijze van betaling
Als lid van de Rugby Club West-Friesland verplicht u zich tot aan het einde van ieder verenigingsseizoen de voor u geldende contributie, inclusief bondscontributie, te betalen. Het verenigingsseizoen loopt van 1 juni t/m 31mei daaropvolgend. Het contributiebedrag wordt door middel van automatische incasso geïnd.

De volledige contributie behoort bij vooruitbetaling en in ieder geval voor 1 augustus, te zijn voldaan want anders is men niet speelgerechtigd. Als u zich in de loop van het seizoen inschrijft dan is er vanaf september een korting van 10% per maand van toepassing.

Contributietarieven 2017-2018

Jeugd Geboorteperiode RCWF Contributie Bonds-bijdrage Totale contributie
  RCWF Guppen in/na 2011  €       25,00  +  €       18,00  =  €      43,00
  RCWF Turven 2009 2010  €       85,00  +  €       18,00  =  €    103,00
  RCWF Benjamins 2007 2008  €       85,00  +  €       18,00  =  €    103,00
  RCWF Mini 2005 2006  €       85,00  +  €       23,00  =  €    108,00
  RCWF Cubs 2003 2004  €       88,00  +  €       23,00  =  €    111,00
  RCWF Junioren 2001 2002  €       90,00  +  €       29,00  =  €    119,00
  RCWF Colts 1998 2000  €       91,00  +  €       50,00  =  €    141,00
Dames Geboorteperiode RCWF Contributie Bonds-bijdrage Totale contributie
  RCWF Dames voor 2001  €       74,00  +  €       67,00  =  €    141,00
  RCWF Dames Recreant voor 2001  €       60,00  +  €       34,00  =  €      94,00
Heren Geboorteperiode RCWF Contributie Bonds-bijdrage Totale contributie
  RCWF Heren voor 1998  €     150,00  +  €       67,00  =  €    217,00
  RCWF Heren Recreant voor 1998  €     100,00  +  €       34,00  =  €    134,00
Overige Geboorteperiode RCWF Contributie Bonds-bijdrage Totale contributie
  RCWF Vriend n.v.t.  €     100,00 +  €            –   =  €     100,00
  RCWF Ondersteunend n.v.t.  €       50,00 +  €            –   =  €       50,00

 

Wijziging van gegevens of stoppen?
Veranderen uw persoonlijke gegevens, stuur dan de wijziging naar onderstaand adres. Indien u het lidmaatschap wilt opzegging dient u dit te doen voor het begin van het verenigingsseizoen, dus voor 1 juni, te worden door gegeven aan ledenadministratie@rcwestfriesland.nl


Bij opzegging na 1 juni is de volledige contributie, inclusief bondscontributie, verschuldigd. 

Let op! Vanaf seizoen 2019/2020 kan er alleen nog gepind worden in onze kantine.