Lidmaatschap

Wil je lid worden van onze club. Geweldig! Download het inschrijfformulier en vul deze in. Mail een digitaal kopie van het ingevulde formulier naar: ledenadministratie@rcwestfriesland.nl of lever het formulier in achter de bar op de rugbyclub.

Hierboven vind je een overzicht van de contributie. Deze is verdeelt in contributie die je betaalt aan Rugby Club West Friesland en contributie die je betaalt aan de Nederlandse rugbybond. Als senior kun je er ook voor kiezen als recreant lid te worden – dit betekent dat je een beperkt aantal wedstrijden per seizoen mag spelen.

Informatie lidmaatschap:

 • Om (aspirant) lid te worden van Rugby Club West-Friesland (RCWF) moet je minimaal 6 jaar zijn.
 • Voordat je lid wordt kun je eerst 6 weken gratis meetrainen als introductielid.
 • Als je tijdens de introductie periode besluit om toch geen lid te worden dan zijn hier verder geen kosten aan verbonden. Het is echter wel zaak dat je je dan binnen deze periode van 6 weken hebt afgemeld.
 • Om ingeschreven te worden als lid van RCWF wordt je gevraagd om bijgaand Inschrijfformulier in te vullen, inclusief het formulier waarmee je ons toestemming geeft om je contributie verplichtingen te innen via automatische incasso.
 • Er wordt van uitgegaan dat je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van foto’s in de (sociale) media, die van je zijn gemaakt in verenigingsverband en ook voor het (digitaal) toezenden van berichten naar het opgegeven (e-mail)adres. Als je hier bezwaar tegen hebt, dan kun je dit op het Inschrijfformulier aangeven.
 • Om speelgerechtigd te zijn is voor de inschrijving bij de Nederlandse Rugby Bond (NRB) een digitale [pas]foto verplicht. Deze digitale foto, in jpg, jpeg of png formaat, kun je sturen naar ledenadministratie@rcwestfriesland.nl.
 • Als lid, of diens vertegenwoordigende ouder/voogd/verzorger, respecteer je de doelstelling van RCWF en accepteer je de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, alsmede de besluiten van het dagelijks bestuur en die van de NRB, waarbij de vereniging is aangesloten.
 • Het verenigingsseizoen loopt van 1 juni t/m 31 mei daaropvolgend.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail voor 21 juni te zijn doorgegeven aan ledenadministratie@rcwestfriesland.nlZonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar gecontinueerd.

Informatie lidmaatschap contributies:

 • Bij inschrijving in de loop van het seizoen ben je de gehele bondscontributie verschuldigd (want die moeten wij als club ook in zijn geheel afdragen aan de bond), maar voor het clubcontributie deel geldt vanaf inschrijving in de maand oktober een maandelijkse korting van 10% (oplopend tot 80% bij inschrijving in de maand mei). 
 • Voor de contributie betalingen krijg je begin oktober (of binnen 2 maanden na inschrijving gedurende het seizoen) een totaal factuur toegestuurd .
 • Contributie betalingen gaan in principe alleen doormiddel van jaarlijkse incasso’s. Indien gewenst kan het clubcontributie deel in 2 of 6 termijnen betaald worden. Dit kan op het incasso gedeelte van het inschrijfformulier aangegeven worden.
 • De incasso van de verschuldigde jaarlijkse bondscontributie plus de gehele of eventuele 1ste termijn van clubcontributie, wordt eind oktober uitgevoerd.
 • De incasso van de eventueel verschuldigde enkele 2de termijnbetaling van de clubcontributie vindt plaats aan het einde van januari. Die van de eventuele 2de t/m 6de termijnbetalingen vinden plaats aan het einde van de maanden september t/m maart.
 • Als je de verschuldigde contributie niet hebt betaald dan ben je in principe niet speelgerechtigd.
 • Bij opzegging na 21 juni ben je de gehele bondscontributie verschuldigd en daarnaast een evenredig deel van de clubcontributie gerekend vanaf 1 juni.

Lidmaatschap

Wil je lid worden van onze club. Geweldig! Hieronder vind je een overzicht van de contributie. Deze is verdeelt in contributie die je betaalt aan Rugby Club West Friesland en contributie die je betaalt aan de Nederlandse rugbybond. Als senior kun je er ook voor kiezen als recreant lid te worden – dit betekent dat je een beperkt aantal wedstrijden per seizoen mag spelen.

Overzicht contributie 2020/2021 

LIDMAATSCHAP   CONTRIBUTIES 2019-2020
Soort lid  Geboortejaar RCWF BOND TOTAAL
Heren < 2003  € 186 € 69 € 255
Dames  < 2003 € 74 € 69 € 181
Heren  Recreant  < 2003 € 112 € 35 € 147
Dames Recreant < 2003 € 60 € 35 € 102
U19    2003 € 91 € 55 € 146
Colts    2004 & 2005 € 91 € 51 € 142
Junioren    2006 & 2007 € 90 € 30 € 120
Cubs    2008 & 2009 € 88 € 24 € 112
Mini    2010 & 2011 € 85 € 24 € 109
Benjamins    2012 & 2013 € 85 € 19 € 104
Turven    2014 & 2015 € 85 € 19 € 104
Gup   > 2015 € 25 € 19 € 44

Informatie lidmaatschap:

 •  Als lid van RCWF verplicht je je tot aan het einde van ieder verenigingsseizoen de voor jouw geldende contributie te betalen. Het verenigingsseizoen loopt van 1 juni t/m 31 mei daaropvolgend. Je bent als lid pas speelgerechtigd nadat de verschuldigde contributie voor het betreffende seizoen is voldaan.
 •   Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail voor 21 juni te zijn doorgegeven aan ledenadministratie@rcwestfriesland.nlZonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd.
 •  Voor de inschrijving bij de Nederlandse Rugby Bond is een digitale [pas]foto verplicht. Deze digitale foto, in jpg, jpeg of png formaat, kun je sturen naar ledenadministratie@rcwestfriesland.nl.
 • Er wordt van uitgegaan dat je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van foto’s in de (sociale) media, die van je zijn gemaakt in verenigingsverband en ook voor het (digitaal) toezenden van berichten naar het opgegeven (e-mail)adres.
 •  Als lid of diens ouder/verzorger* respecteer je de doelstelling van RCWF en accepteer je de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, alsmede de besluiten van het dagelijks bestuur en die van  de Rugby Bond, waarbij de vereniging is aangesloten.

Meer informatie mail naar:

ledenadministratie@rcwestfriesland.nl

Een keertje proeftrainen?
Dat kan!